Biedru tiesības un pienākumi

 1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  • piedalīties Biedrības pārvaldē;
  • saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  • piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 2. Biedrības biedru pienākumi:
  • ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  • regulāri maksāt biedra naudu;
  • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
P.S. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.