Konfesionāli luteriskās biedrības mērķi

  1. Veicināt cilvēku kristīgo izglītību;
  2. Veicināt kristīgo konfesiju savstarpējo sapratni un sadarbību Latvijā pamatojoties Luteriskajās ticības apliecībās;
  3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
  4. Harmonizēt garīgās, intelektuālās un fiziskās īpašības cilvēkā;
  5. Pamatojoties Bībeles mācībā, palīdzēt cilvēkiem iepazīties ar Dievu tādu, kādu to atspoguļo Bībele.